fbpx

BAKNING

Med hjälp av convEGGtor och Flat Baking Stone omvandlar du mycket enkelt ditt EGG till en stenugn i vilken du själv gräddar de godaste pizzorna och det godaste brödet. Det betyder oändliga variationer och du får ännu mer glädje av matlagningen utomhus. Nyfiken hur bakning i Big Green Egg fungerar? Vi förklarar det för dig!

BAKA PIZZOR I BIG GREEN EGG

Gör så här för att baka egna pizzor i Big Green Egg:

Steg 1: Fyll EGGet med grillkol och tändblock och tänd dem.

Steg 2: Placera convEGGtor i EGGet (med fötterna uppåt) när tändblocken brunnit upp och lägg Stainless Steel Grid ovanpå.

baking-pizza-stone-02-800x800

Steg 3: Reglera EGGet till en temperatur på ungefär 250 °C. För att nå denna höga temperatur, öppna luftspjället i den keramiska basen minst tre fjärdedelar och öppna metalltoppen på den keramiska domen helt. Har den önskade temperaturen nåtts? Stäng då metalltoppen (delvis) så att temperaturen förblir stabil.

Steg 4: 10 minuter innan du börjar grädda pizzorna, placera Baking Stone på Stainless Steel Grid så att den kan värmas upp. Då bränns inte pizzabottnen och pizzans deg fastnar inte på stenen under gräddningen.

Steg 5: Har EGGet rätt temperatur och är Flat Baking Stone varm? Strö då lite mjöl över stenen och placera pizzan i EGGet. Detta gör du enkelt med hjälp av till exempel Aluminium Pizza Peel. Mjölet hjälper också mot att bottnen fastnar.

Steg 6: Stäng den keramiska domen, håll koll på temperaturen och vänta tills pizzan är färdiggräddad! De flesta pizzor är färdiggräddade på ett par minuter. Det är praktiskt, för du kan du enkelt grädda flera efter varandra!

baking-pizza-stone-flower-03-800x800
baking-pizza-stone-cutter-04-800x800

Steg 7: Är pizzan klar? Ta då upp den (eventuellt med hjälp av Aluminium Pizza Peel igen) från Flat Baking Stone, skär den i fina bitar och servera. Buon appetito!

Efter gräddning, låt convEGGtor och Flat Baking Stone kallna ordentligt i (det stängda) EGGet.

BAKA BRÖD I BIG GREEN EGG

Att baka bröd i Big Green Egg går egentligen till på nästan samma sätt som att grädda pizza, så när som på ett par detaljer:

  • Pizzor gräddar du ett par minuter på en hög temperatur. Bröd gräddar du ofta lite längre på en lägre temperatur. Elda lite mindre intensivt i EGGet och stäng metalltoppen något tidigare för att nå en stabil temperatur runt 200 °C. Den exakta temperaturen beror på vilken typ av bröd du bakar och receptet.
  • När du bakar bröd rekommenderas att ställa en skål med vatten på convEGGtor innan Stainless Steel Grid och Flat Baking Stone placeras; detta hjälper brödet att resa sig.

Bröd och pizzor som bakas i Big Green Egg kan varieras i oändlighet. Har du bakat alla typer av bröd och pizzavarianter, och vill prova något annat? Läs då vidare på sidan Grilla direkt, Indirekt värme eller Rökning.

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Var dock alltid försiktig när du arbetar med eld och värme, och därmed även med ett Big Green Egg! Följ nedanstående säkerhetstips när du använder ditt EGG, och var försiktig när du tänder och arbetar med (glödande) grillkol samt heta arbetsytor och material. Så kan du utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

Tänd inte EGGet inomhus eller i en miljö som saknar tillräcklig ventilation. Yrkeskockar använder ibland EGGet i sina kök, men detta är då i enlighet med byggföreskrifterna och i kombination med fackmässig ventilation samt i närvaro av ett släcksystem.

Det är inte överallt du får laga mat på öppen eld. Följ lokala (eller andra tillfälliga) föreskrifter på campingplatsen eller under en picknick. Det är möjligt att matlagning på öppen eld är tillåten, men vissa riktlinjer måste följas, till exempel avståndet mellan kokredskapet och vissa föremål.

Premium Organic Lump Charcoal från Big Green Egg antänds snabbt när den tänds med naturliga tändblock eller en elektrisk tändare. Använd inte briketter, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor. Då kan garantin förfalla och det kan framför allt ha en (negativ) effekt på smaken på produkterna som ska tillagas.

Genom att hålla nätet stängt förhindrar du att eventuella gnistor och (den relativt lilla) risken att brinnande grillkol faller ur EGGet. Nätet behöver du endast öppna när du avlägsnar den kalla askan.

Eldstadsboxens keramik förblir het länge eftersom den har absorberat värmen. Vänta med att avlägsna eller flytta eldstadsboxen och/eller grillkolen i eldstadsboxen tills du är säker på att grillkolen och eldstadsboxen har kallnat helt.

Utan gjutjärnsmetalltoppen kommer snabbt en mycket hög temperatur att uppstå i EGGet utan att du kan reglera den.

Skorstenen ska inte användas som fönster. Titta aldrig ned i den när EGGet används för att se om grillkolen brinner. Den heta luften som kommer ur skorstenen kan orsaka skada.

Ett Big Green Egg blir visserligen mindre varmt på utsidan än till exempel en stålgrill, men känns ändå het när den används eller ännu inte svalnat. Håll alltid barn, husdjur och brännbara material borta från EGGet.

Gallren i EGGet (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir heta vid användning med EGGet. Använd därför till exempel de speciellt utvecklade Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter för att greppa och lyfta heta galler.

Låt aldrig locket på ett tänt EGG vara öppet utan tillsyn. Var uppmärksam på torra blad, trägolv och andra brännbara material som kan finnas i EGGets närhet när det används. Dessa kan utgöra en brandfara om de kommer i kontakt med gnistor eller het grillkol. Var även uppmärksam på din omgivning när EGGet används. Eld kan medföra fara för personer, djur, tillhörigheter och naturen.

När grillkolen i EGGet väl brinner, måste locket alltid försiktigt öppnas (ett par gånger) ungefär 5 cm innan det öppnas helt. På så sätt kan luft långsamt strömma in i EGGet så att ett baksug (backdraft) förhindras. Var extra försiktig när du öppnar ett hett EGG med en stängd metalltopp och stängt luftspjäll, då plötslig luftinströmning kan leda till farliga, höga lågor. Om detta mot förmodan ändå händer? Stäng då locket direkt för att släcka dessa lågor. Öppna locket igen ett antal gånger försiktigt ett par centimeter innan du öppnar locket helt. Vi rekommenderar att du alltid använder värmebeständiga handskar och ser till att du skyddar dig.

Genom att stänga luftspjället och täcka över skorstenen med den keramiska toppen släcks grillkolen efter ca 20 minuter. Du behöver alltså aldrig använda vatten eller andra släckmedel.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.