fbpx

TÄNDA OCH SLÄCKA

Användningen av ditt Big Green Egg börjar med att tända EGGet och slutar med att släcka det efter användning. Ska du göra detta för första gången? Då hjälper vi dig gärna! Så vår instruktionsfilm eller läs igenom alla steg för att tända och släcka i lugn och ro.

TÄNDA EGGET

När du tänder EGGet kommer naturliga tändblock (till exempel våra Charcoal Starters), långa tändstickor eller en säker tändare och naturlig grillkol väl till hands. Använd helst grillkol som består av stora bitar, till exempel vår Premium Organic Lump Charcoal. Använd aldrig briketter, trä eller annat material.

Steg 1: Sätt metalltoppen på EGGets keramiska dome. På så sätt kan du reglera lufttillförseln och därmed temperaturen i EGGet.

Steg 2: Fyll den keramiska eldstadsboxen till kanten med grillkol och öppna luftspjället i den keramiska basen helt.

Steg 3: Lägg tre tändblock bland grillkolen och tänd dem. Låt EGGets keramiska dome vara öppen: tack vare den stora mängden syre, kommer grillkolen snart att börja glöda.

Steg 4: Efter 10-15 minuter börjar kolen att glöda ordentligt. Placera eventuella tillbehör som du behöver och stäng locket på EGGet.

topimage-premium-organic-lump-charcoal-800x800

Nu ska vi se till att Big Green Egg blir varmt. Ställ in metalltoppen och luftspjället för att nå önskad temperatur och EGGets dome stängd så länge som möjligt. Läs mer om temperaturkontroll på sidan Reglera temperaturen.

putting-out-the-egg-reggulator-800x800

SLÄCKA EGGET

För att släcka EGGet säkert, behöver du egentligen bara stänga syretillförseln: grillkolen i EGGet släcks då långsamt.

Steg 1: Stäng luftspjället i EGGets keramiska bas.

Steg 2: Stäng metalltoppen på EGGets keramiska dome, eller ännu hellre: ersätt metalltoppen med den keramiska toppen.

Steg 3: Vänta ca 20 minuter tills grillkolen är helt släckt. Vi rekommenderar att inte öppna EGGets lock under denna period: genom plötslig syretillförsel kan eldsflammor (backdraft) uppstå.

Den släckta grillkolen kan du använda som vanligt nästa gång. Avlägsna frst den gamla askan, fyll på grillkolen och tänd Big Green Egg.

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Var dock alltid försiktig när du arbetar med eld och värme, och därmed även med ett Big Green Egg! Följ nedanstående säkerhetstips när du använder ditt EGG, och var försiktig när du tänder och arbetar med (glödande) grillkol samt heta arbetsytor och material. Så kan du utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

Tänd inte EGGet inomhus eller i en miljö som saknar tillräcklig ventilation. Yrkeskockar använder ibland EGGet i sina kök, men detta är då i enlighet med byggföreskrifterna och i kombination med fackmässig ventilation samt i närvaro av ett släcksystem.

Det är inte överallt du får laga mat på öppen eld. Följ lokala (eller andra tillfälliga) föreskrifter på campingplatsen eller under en picknick. Det är möjligt att matlagning på öppen eld är tillåten, men vissa riktlinjer måste följas, till exempel avståndet mellan kokredskapet och vissa föremål.

Premium Organic Lump Charcoal från Big Green Egg antänds snabbt när den tänds med naturliga tändblock eller en elektrisk tändare. Använd inte briketter, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor. Då kan garantin förfalla och det kan framför allt ha en (negativ) effekt på smaken på produkterna som ska tillagas.

Genom att hålla nätet stängt förhindrar du att eventuella gnistor och (den relativt lilla) risken att brinnande grillkol faller ur EGGet. Nätet behöver du endast öppna när du avlägsnar den kalla askan.

Eldstadsboxens keramik förblir het länge eftersom den har absorberat värmen. Vänta med att avlägsna eller flytta eldstadsboxen och/eller grillkolen i eldstadsboxen tills du är säker på att grillkolen och eldstadsboxen har kallnat helt.

Utan gjutjärnsmetalltoppen kommer snabbt en mycket hög temperatur att uppstå i EGGet utan att du kan reglera den.

Skorstenen ska inte användas som fönster. Titta aldrig ned i den när EGGet används för att se om grillkolen brinner. Den heta luften som kommer ur skorstenen kan orsaka skada.

Ett Big Green Egg blir visserligen mindre varmt på utsidan än till exempel en stålgrill, men känns ändå het när den används eller ännu inte svalnat. Håll alltid barn, husdjur och brännbara material borta från EGGet.

Gallren i EGGet (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir heta vid användning med EGGet. Använd därför till exempel de speciellt utvecklade Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter för att greppa och lyfta heta galler.

Låt aldrig locket på ett tänt EGG vara öppet utan tillsyn. Var uppmärksam på torra blad, trägolv och andra brännbara material som kan finnas i EGGets närhet när det används. Dessa kan utgöra en brandfara om de kommer i kontakt med gnistor eller het grillkol. Var även uppmärksam på din omgivning när EGGet används. Eld kan medföra fara för personer, djur, tillhörigheter och naturen.

När grillkolen i EGGet väl brinner, måste locket alltid försiktigt öppnas (ett par gånger) ungefär 5 cm innan det öppnas helt. På så sätt kan luft långsamt strömma in i EGGet så att ett baksug (backdraft) förhindras. Var extra försiktig när du öppnar ett hett EGG med en stängd metalltopp och stängt luftspjäll, då plötslig luftinströmning kan leda till farliga, höga lågor. Om detta mot förmodan ändå händer? Stäng då locket direkt för att släcka dessa lågor. Öppna locket igen ett antal gånger försiktigt ett par centimeter innan du öppnar locket helt. Vi rekommenderar att du alltid använder värmebeständiga handskar och ser till att du skyddar dig.

Genom att stänga luftspjället och täcka över skorstenen med den keramiska toppen släcks grillkolen efter ca 20 minuter. Du behöver alltså aldrig använda vatten eller andra släckmedel.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.