fbpx

REGLERA TEMPERATUREN

En av fördelarna med ett Big Green Egg är att du nästan på graden kan reglera temperaturen i ett EGG. Måste ditt EGG bli varmare, kallare eller hålla samma temperatur så länge som möjligt? Inga problem! Det betyder att du kan tillaga alla dina rätter perfekt. Hur temperaturregleringen fungerar förklarar vi nedan.

REGLERA TEMPERATUREN: ETT SAMSPEL MELLAN METALLTOPPEN OCH LUFTSPJÄLLET

Har du tänt ditt Big Green Egg och stängt locket efter ungefär 15 minuter? Då kommer det att börja bli varmt i ditt EGG. Du kan mycket enkelt öka, sänka eller bibehålla denna temperatur. Det kräver lite övning, men efter ett par tillagningar på EGGet kommer du märka att du börjar lära dig hur du ska göra.

Temperaturregleringen i EGGet är egentligen ett samspel mellan luftspjället i den keramiska basen och metalltoppen på den keramiska domen. Med luftspjället bestämmer du temperaturintervallet i EGGet i stora drag, framför allt den övre gränsen (den högsta temperaturen). Och med metalltoppen kan du sedan finjustera temperaturen nästan på graden.

temperature-control-01-800x800
putting-out-the-egg-reggulator-800x800

ÖKA, SÄNKA ELLER BIBEHÅLLA TEMPERATUREN

Med både luftspjället och metalltoppen kontrollerar du mängden syre i EGGet. Ju mer syre, desto mer brinner grillkolen och desto högre blir temperaturen i EGGet. Och tvärtom: ju mindre syre, desto lägre blir temperaturen.

Vill du öka temperaturen i EGGet? Se till att öka lufttillförseln genom att öppna öppningarna i metalltoppen ytterligare, öppna själva metalltoppen ytterligare och/eller öppna luftspjället ytterligare.

Vill du i stället sänka temperaturen i EGGet? Se då till att det kommer in mindre syre i EGGet genom att stänga (öppningarna i) metalltoppen och/eller stänga luftspjället.

Och vill du bibehålla temperaturen i EGGet? Stäng då metalltoppen, men se till att metalltoppens öppningar är helt eller delvis öppnade (beroende på temperaturen). Så ställer du in EGGet i ett stationärt läge.

TEMPERATURER OCH LÄGEN

Vill du nå en temperatur mellan 60 och 150 grader Celsius? Låt då luftspjället och metalltoppens öppningar vara aningen öppna.

Vill du nå en temperatur mellan 150 och 220 grader Celsius? Låt då luftspjället vara aningen öppet och öppna metalltoppens öppningar tre fjärdedelar.

Vill du nå en temperatur mellan 200 och 230 grader Celsius? Öppna då luftspjället tre fjärdedelar och öppna metalltoppens öppningar helt.

Vill du nå en temperatur mellan 280 och 350 grader Celsius? Öppna då luftspjället helt och metalltoppen till hälften.

TILLAGNINGAR, TEMPERATURER OCH TIDER

Pizzor gräddar du i ungefär 6-10 minuter på 250 °C och sidfläsk tillagar du långsamt i ungefär 3 timmar på 100 °C. Vid varje tillagning, tillagningsteknik eller mängd hör andra temperaturer och tider. I nedanstående tabell har vi sammanställt ett antal populära tillagningar, temperaturer och tider för dig!

TillagningViktTemperatur Big Green EggKärn -temperaturTid (ca.)

Direkt Grillning
    
Frukt och grönsaker20-100 g220°C2-5 min.
Skaldjur20-100 g220°C55°C13 min.
Fisk150-250 g220°C55°C13 min.
Côte de bœuf1 kg230-250°C52-58°C16-20 min.
Ribeye100-250 g220°C50-68°C5-10 min.
Lammkotletter100-250 g220°C50-68°C5 – 10 min.
Kyckling150-250 g150°C77°C16-20 min.
Ankbröst300 g190-200 ℃54 ℃6-8 min


Indirekt Värme

    
Fläskkarré2-5 kg120°C65°C4 timme
Lammbog2-5 kg120°C55°C3 timme
Fransyska2-5 kg120°C48°C1,5 timme
Ugnskycklingen1,5 kg180°C77°C75-90 min.
Kycklingklubba250 g180°C77°C35-34 min.
Kycklingbröst250 g180°C77°C16-20 min.

Rökning
    
Fläskkarré2-5 kg90°C65°C8-9 timme
Fransyska1-3 kg90°C48°C1,5 timme
Lax180 g90°C50°C20-25 min.

Sjuda
    
Köttgryta2-8 kg150°C3-4 timme
Grönsaksgryta1-5 kg150°C20 min.

Tallagning pä bak
    
Pizza (botten 2-3mm)250°C6-10 min.
Ugnsbakad potatis150°C2-3 timme
Ugnsbakade rotsaker150°C2-3 timme
Varm choklad kaka200°C15 min.
temperature-control-03-800x800

DOMENS PÅVERKAN PÅ TEMPERATUREN

Med både luftspjället och metalltoppen kontrollerar du mängden syre i EGGet. Ju mer syre, desto mer brinner grillkolen och desto högre blir temperaturen i EGGet. Och tvärtom: ju mindre syre, desto lägre blir temperaturen.

Vill du öka temperaturen i EGGet? Se till att öka lufttillförseln genom att öppna öppningarna i metalltoppen ytterligare, öppna själva metalltoppen ytterligare och/eller öppna luftspjället ytterligare.

Vill du i stället sänka temperaturen i EGGet? Se då till att det kommer in mindre syre i EGGet genom att stänga (öppningarna i) metalltoppen och/eller stänga luftspjället.

Och vill du bibehålla temperaturen i EGGet? Stäng då metalltoppen, men se till att metalltoppens öppningar är helt eller delvis öppnade (beroende på temperaturen). Så ställer du in EGGet i ett stationärt läge.

TILLBEHÖRS PÅVERKAN PÅ TEMPERATUREN

Avlägsnandet och framför allt placeringen av tillbehör kan också påverka temperaturen i EGGet. I synnerhet om de inte är varma från början. Tänk till exempel på en convEGGtor eller en Flat Baking Stone. Placerar du dem ”kalla” i EGGet? Då kommer temperaturen att sjunka något.

Anpassa eventuellt lufttillförseln för att öka temperaturen igen. Och när ditt EGG nått rätt temperatur igen, är tillbehören tillräckligt varma för att påbörja tillagningen av dina rätter!

temperature-control-04-800x800

Med detta tips ställer du in rätt temperatur i EGGet på ett ögonblick och de första ingredienserna kan läggas på! Läs mer på sidan Grilla direkt eller ladda ned Big Green Egg Användarmanual.

Vill du veta hur du kan reglera temperaturen i ditt EGG på graden? På denna sida förklarar vi hur du gör!

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Var dock alltid försiktig när du arbetar med eld och värme, och därmed även med ett Big Green Egg! Följ nedanstående säkerhetstips när du använder ditt EGG, och var försiktig när du tänder och arbetar med (glödande) grillkol samt heta arbetsytor och material. Så kan du utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

Tänd inte EGGet inomhus eller i en miljö som saknar tillräcklig ventilation. Yrkeskockar använder ibland EGGet i sina kök, men detta är då i enlighet med byggföreskrifterna och i kombination med fackmässig ventilation samt i närvaro av ett släcksystem.

Det är inte överallt du får laga mat på öppen eld. Följ lokala (eller andra tillfälliga) föreskrifter på campingplatsen eller under en picknick. Det är möjligt att matlagning på öppen eld är tillåten, men vissa riktlinjer måste följas, till exempel avståndet mellan kokredskapet och vissa föremål.

Premium Organic Lump Charcoal från Big Green Egg antänds snabbt när den tänds med naturliga tändblock eller en elektrisk tändare. Använd inte briketter, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor. Då kan garantin förfalla och det kan framför allt ha en (negativ) effekt på smaken på produkterna som ska tillagas.

Genom att hålla nätet stängt förhindrar du att eventuella gnistor och (den relativt lilla) risken att brinnande grillkol faller ur EGGet. Nätet behöver du endast öppna när du avlägsnar den kalla askan.

Eldstadsboxens keramik förblir het länge eftersom den har absorberat värmen. Vänta med att avlägsna eller flytta eldstadsboxen och/eller grillkolen i eldstadsboxen tills du är säker på att grillkolen och eldstadsboxen har kallnat helt.

Utan gjutjärnsmetalltoppen kommer snabbt en mycket hög temperatur att uppstå i EGGet utan att du kan reglera den.

Skorstenen ska inte användas som fönster. Titta aldrig ned i den när EGGet används för att se om grillkolen brinner. Den heta luften som kommer ur skorstenen kan orsaka skada.

Ett Big Green Egg blir visserligen mindre varmt på utsidan än till exempel en stålgrill, men känns ändå het när den används eller ännu inte svalnat. Håll alltid barn, husdjur och brännbara material borta från EGGet.

Gallren i EGGet (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir heta vid användning med EGGet. Använd därför till exempel de speciellt utvecklade Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter för att greppa och lyfta heta galler.

Låt aldrig locket på ett tänt EGG vara öppet utan tillsyn. Var uppmärksam på torra blad, trägolv och andra brännbara material som kan finnas i EGGets närhet när det används. Dessa kan utgöra en brandfara om de kommer i kontakt med gnistor eller het grillkol. Var även uppmärksam på din omgivning när EGGet används. Eld kan medföra fara för personer, djur, tillhörigheter och naturen.

När grillkolen i EGGet väl brinner, måste locket alltid försiktigt öppnas (ett par gånger) ungefär 5 cm innan det öppnas helt. På så sätt kan luft långsamt strömma in i EGGet så att ett baksug (backdraft) förhindras. Var extra försiktig när du öppnar ett hett EGG med en stängd metalltopp och stängt luftspjäll, då plötslig luftinströmning kan leda till farliga, höga lågor. Om detta mot förmodan ändå händer? Stäng då locket direkt för att släcka dessa lågor. Öppna locket igen ett antal gånger försiktigt ett par centimeter innan du öppnar locket helt. Vi rekommenderar att du alltid använder värmebeständiga handskar och ser till att du skyddar dig.

Genom att stänga luftspjället och täcka över skorstenen med den keramiska toppen släcks grillkolen efter ca 20 minuter. Du behöver alltså aldrig använda vatten eller andra släckmedel.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.