fbpx

MONTERA XLARGE

Vi hjälper dig att på ett bra och säkert sätt sätta ihop ditt Big Green Egg XLarge. Med en praktisk monteringsfilm, en kort sammanfattning av de viktigaste monteringsstegen samt ett antal viktiga säkerhetstips. Så att du snabbt och säkert kan komma igång med ditt XLarge!

Vill du i lugn och ro läsa igenom de viktigaste stegen för att montera ditt EGG? Nedan har vi sammanställt dem för dig!

Innan du börjar: öppna förpackningarna och kontrollera att bruksanvisningen och alla delarna till Big Green Egg XLarge finns i förpackningarna.

Steg 1: Börja med att fästa gångjärnets delar på det undre svarta bandet. Montera gångjärnet med medföljande bultar och mutterskydd.

Steg 2: Montera sedan gångjärnet och trähandtaget på det övre svarta bandet. Använd medföljande bultar och mutterskydd. Se till att du inte monterar handtaget upp och ned.

xlarge-assembly-01-800x800
xlarge-assembly-02-800x800

Har du köpt ett EGG Nest till ditt XLarge? Montera då först EGG Nest och placera den keramiska basen innan du fortsätter med följande steg. Placera först den keramiska basen på XLarge på rätt plats och fortsätt sedan monteringen (i stället för att först sätta ihop och sedan sätta allting på rätt plats), så slipper du lyfta så mycket!

Steg 3: Ställ den keramiska eldstadsboxen på botten i EGGet. Se till att öppningen på eldstadsboxens undersida sitter i samma höjd som luftspjället. Placera därefter även kolgallret, den keramiska eldstadsringen och det rostfria stålgallret (Stainless Steel Grid) i EGGet. Se till att de största öppningarna i den keramiska eldstadsringen sitter på ovansidan.

Steg 4: Placera det undre svarta bandet på den keramiska basens kant. Se till att handtagets mitt kommer på rätt plats.

Steg 5: Placera sedan den keramiska domen med skorsten i det övre svarta bandet. Se även till att platsen för termometern och Big Green Egg-logon på locket hamnar på rätt plats. Termometern och logon ska sitta precis ovanför handtaget.

Steg 6: Sitter allt på rätt plats? Drag då åt de svarta banden på EGGets båda kanter ordentligt med medföljande (långa) bultar och muttrar.

xlarge-assembly-05-800x800
xlarge-assembly-03-800x800

Steg 7: Drag åt alla mutterskydd i det undre och övre svarta bandet ordentligt för att sätta fast båda banden ordentligt på den keramiska basen och domen.

Steg 8: Placera termometern i EGGets keramiska dome och montera termometern på lockets insida. Fäst sedan fjädrarna i EGGets gångjärn när locket fortfarande är öppet.

Steg 9: Applicera den medföljande filten på skorstenens övre kant i den keramiska domen. Placera sedan den keramiska toppen (om du inte vill använda EGGet direkt) eller metalltoppen (om du vill använda EGGet direkt).

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Följ nedanstående säkerhetstips när du monterar ditt EGG för att utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

Se till att EGGet står stabilt och ställ det aldrig i en sluttning eller på ojämnt underlag. Placera företrädesvis EGGet i ett EGG Nest eller EGG Carrier. Står EGGet i/på ett bord med (sväng)hjul? Lås då svänghjulen när EGGet väl står på plats, så att det inte kan flytta sig.

Den keramiska basens undersida avger värme när Big Green Egg används. Undvik risken för brand och använd aldrig EGGet på eller i närheten av föremål av trä eller andra brännbara föremål eller under låga träd eller grenar.

EGGet är avsett att användas i ett EGG Nest av metall eller ett speciellt inbyggnadsbord, så att det finns ett tomt utrymme under EGGet. Som alternativ kan du även ställa EGGet på en betongplatta. Ställ aldrig EGGet i närheten av ett förvaringsutrymme som möjligen innehåller brännbara ämnen.

Vill du flytta EGGet? Då rekommenderar vi att använda båda händerna på EGG Nest/EGG Carrier eller Nest Handler och dra EGGet bakom dig. Skjut det inte framför dig! EGG Nest och Nest Handler är inte avsedda att rullas över ojämn mark, som grus, mjuk jord eller gräs. Flytta EGGet över ett stabilt underlag och be om nödvändigt om hjälp.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.