fbpx

INDIREKT VÄRME

Indirekt värme på Big Green Egg? Inga problem! Med hjälp av convEGGtor omvandlar du det mångsidiga EGGet till en riktig varmluftsugn. Så kan du mycket enkelt tillaga rätter under längre tid på låg eller hög temperatur, utan att det påverkar smaken. Se hur indirekt värme på EGGet fungerar i vår instruktionsfilm!

ANVÄNDA CONVEGGTOR

convEGGtor är egentligen en keramisk värmesköld; den ”skyddar” rätten mot den glödande grillkolens direkta värme, men ser till att värmen kan cirkulera ordentligt i EGGet så att din rätt kan tillagas jämnt och fint.

Vill du tillaga en rätt med hjälp av convEGGtor? Följ då nedanstående steg:

Steg 1: Fyll EGGet med grillkol och tändblock och tänd dem. Obs! Med convEGGtor kan du laga goda slow cooking-recept, där EGGet ibland är igång i flera timmar. Planerar du detta? Se då till att det finns tillräckligt med grillkol i EGGet. Så slipper du fylla på EGGet mitt under tillagningen.

Steg 2: Placera convEGGtor med fötterna upp och lägg Stainless Steel Grid ovanpå.

Steg 3: Reglera EGGet till önskad temperatur. För att till exempel göra en härlig krokant kyckling med en saftig insida, måste EGGet hålla en temperatur mellan 180 och 200 grader Celsius.

Steg 4: Har EGGet rätt temperatur? Placera då din rätt för att tillaga den indirekt!

Steg 5: Kontrollera om din rätt är klar. Detta kan du göra på 2 sätt: genom att följa en bestämd tillagningstid (den ovannämnda kycklingen kräver till exempel ungefär 1 timme) eller genom att mäta kärntemperaturen (för den ovannämnda kycklingen är det 77 °C). På sidan Reglera temperaturen finns en praktisk tabell med tillagningar, temperaturer och tider. För att kunna mäta kärntemperaturen i en rätt, kan du till exempel använda Digital Pocket Thermometer, Dual Probe Remote Thermometer eller Instant Read Digital Thermometer.

Steg 6: Är din rätt klar? Då är det bara att njuta!

Försök att öppna EGGets keramiska dome så lite som möjligt när du tillagar ingredienser med indirekt värme. Måste du öppna domen? Gör detta försiktigt i 2 steg, för att förhindra ett baksug (backdraft).
När du är färdig med EGGet, glöm inte att rengöra ditt galler (och eventuella tillbehör) och släcka EGGet.

Vill du prova en annan tillagningsteknik? Läs då vidare på sidan Grilla direkt, Rökning eller Bakning.

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Var dock alltid försiktig när du arbetar med eld och värme, och därmed även med ett Big Green Egg! Följ nedanstående säkerhetstips när du använder ditt EGG, och var försiktig när du tänder och arbetar med (glödande) grillkol samt heta arbetsytor och material. Så kan du utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

Tänd inte EGGet inomhus eller i en miljö som saknar tillräcklig ventilation. Yrkeskockar använder ibland EGGet i sina kök, men detta är då i enlighet med byggföreskrifterna och i kombination med fackmässig ventilation samt i närvaro av ett släcksystem.

Det är inte överallt du får laga mat på öppen eld. Följ lokala (eller andra tillfälliga) föreskrifter på campingplatsen eller under en picknick. Det är möjligt att matlagning på öppen eld är tillåten, men vissa riktlinjer måste följas, till exempel avståndet mellan kokredskapet och vissa föremål.

Premium Organic Lump Charcoal från Big Green Egg antänds snabbt när den tänds med naturliga tändblock eller en elektrisk tändare. Använd inte briketter, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor. Då kan garantin förfalla och det kan framför allt ha en (negativ) effekt på smaken på produkterna som ska tillagas.

Genom att hålla nätet stängt förhindrar du att eventuella gnistor och (den relativt lilla) risken att brinnande grillkol faller ur EGGet. Nätet behöver du endast öppna när du avlägsnar den kalla askan.

Eldstadsboxens keramik förblir het länge eftersom den har absorberat värmen. Vänta med att avlägsna eller flytta eldstadsboxen och/eller grillkolen i eldstadsboxen tills du är säker på att grillkolen och eldstadsboxen har kallnat helt.

Utan gjutjärnsmetalltoppen kommer snabbt en mycket hög temperatur att uppstå i EGGet utan att du kan reglera den.

Skorstenen ska inte användas som fönster. Titta aldrig ned i den när EGGet används för att se om grillkolen brinner. Den heta luften som kommer ur skorstenen kan orsaka skada.

Ett Big Green Egg blir visserligen mindre varmt på utsidan än till exempel en stålgrill, men känns ändå het när den används eller ännu inte svalnat. Håll alltid barn, husdjur och brännbara material borta från EGGet.

Gallren i EGGet (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir heta vid användning med EGGet. Använd därför till exempel de speciellt utvecklade Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter för att greppa och lyfta heta galler.

Låt aldrig locket på ett tänt EGG vara öppet utan tillsyn. Var uppmärksam på torra blad, trägolv och andra brännbara material som kan finnas i EGGets närhet när det används. Dessa kan utgöra en brandfara om de kommer i kontakt med gnistor eller het grillkol. Var även uppmärksam på din omgivning när EGGet används. Eld kan medföra fara för personer, djur, tillhörigheter och naturen.

När grillkolen i EGGet väl brinner, måste locket alltid försiktigt öppnas (ett par gånger) ungefär 5 cm innan det öppnas helt. På så sätt kan luft långsamt strömma in i EGGet så att ett baksug (backdraft) förhindras. Var extra försiktig när du öppnar ett hett EGG med en stängd metalltopp och stängt luftspjäll, då plötslig luftinströmning kan leda till farliga, höga lågor. Om detta mot förmodan ändå händer? Stäng då locket direkt för att släcka dessa lågor. Öppna locket igen ett antal gånger försiktigt ett par centimeter innan du öppnar locket helt. Vi rekommenderar att du alltid använder värmebeständiga handskar och ser till att du skyddar dig.

Genom att stänga luftspjället och täcka över skorstenen med den keramiska toppen släcks grillkolen efter ca 20 minuter. Du behöver alltså aldrig använda vatten eller andra släckmedel.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.