fbpx

GRILLA DIREKT

Att grilla direkt är en av de populäraste tillagningsteknikerna på Big Green Egg. Det ger kött, fisk, fågel och andra ingredienser en härlig smak, fin utsida och en mör, saftig insida. För att grilla på ditt EGG behöver du inte så många tillbehör, och du behärskar snart tekniken! Lär dig mer om att grilla direkt i vår instruktionsfilm och läs våra praktiska (säkerhets)tips!

STAINLESS STEEL GRID ELLER CAST IRON GRID

Ska du grilla kött, fisk eller andra ingredienser direkt på Big Green Egg? Då kan du göra detta med det medföljande standardtillbehöret Stainless Steel Grid. Men för allra bästa resultat med rött kött och fågel, rekommenderar vi Cast Iron Grid. Detta ger det finaste, karakteristiska grillmönstret.

Tänd EGGet enligt tidigare beskrivning, placera gallret (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) och värm EGGet till en temperatur på ungefär 220 °C. Det är även möjligt att placera gallret senare. För att placera gallret i EGGet kan du använda Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter.

direct-grilling-01-800x800

FÖRHINDRA ATT INGREDIENSER FASTNAR, GÅR SÖNDER OCH OSAR

Se till att gallret i EGGet är ordentligt varmt innan du lägger på ingredienserna. Ett varmt galler förhindrar att ingredienserna fastnar och/eller går sönder. Låt ingredienserna alltid ligga i minst 1 minut på gallret efter den första kontakten. Det är inte nödvändigt att hela tiden flytta ingredienserna på gallret.

Pensla ingredienserna som ska grillas innan med lite eller ingen olja. Genom att använda så lite olja som möjligt, är grillning inte bara ett godare, utan även hälsosammare tillagningssätt. Om du använder för mycket olja, kan det dessutom börja ryka.

GRILLA ALDRIG INGREDIENSERNA FÖR LÄNGE

Det är viktigt att inte grilla ingredienserna för länge. På sidan Reglera temperaturen finns en praktisk tabell med tillagningar, temperaturer och tider. För att grilla en entrecôte eller biff medium rare, grillar du den i till exempel 6 minuter på varje sida. Efter ungefär 3 minuter, vrid köttet ett kvarts varv för att få ett fint grillmönster.

Efter en tid kommer du själv att kunna bedöma när dina ingredienser är klara. Är du tveksam? Då kan du även mäta kärntemperaturen, till exempel med Digital Pocket Thermometer, Dual Probe Remote Thermometer eller Instant Read Digital Thermometer.

Har du grillat klart? Ta upp ingredienserna ur EGGet. Låt alltid grillat kött vila i minst 5 minuter på en varm plats eller under aluminiumfolie innan du skär upp det. Köttsaften får då tid att sprida ut sig och den går inte förlorad när du börjar skära i köttet.

direct-grilling-02-800x800
temperature-control-03-800x800 (1)

HÅLL EGGETS DOME STÄNGD SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT

När du grillar direkt, håll EGGets keramiska dome stängd så mycket som möjligt. Konvektorvärmen i domen (värmen som uppstår genom luftströmmen och den reflekterade värmen från keramiken) ser till att ingredienserna grillas jämnt och de små luftöppningarna ser till att lite fukt försvinner, så att ingredienserna behåller sin saftighet.

Fyll aldrig hela gallret med ingredienser när du grillar direkt. Detta kan kväva glöden, vilket ger ett mindre lyckat slutresultat. Använd högst två tredjedelar till tre fjärdedelar av gallret, så att den heta luften kan cirkulera längs ingredienserna och temperaturfördelningen i EGGet är optimal. Detta är viktigt för att få en jämn tillagning.

Naturligtvis går inte detta utan att öppna domen någon gång. Måste domen öppnas? Öppna den alltid försiktigt i 2 steg, så att luften kan komma in i EGGet lugnt. Gör du inte detta, kan det nämligen slå eldsflammor ur EGGet.

HAR DU GRILLAT KLART? NJUT, GÖR RENT OCH/ELLER PROVA NÅGOT ANNAT!

Har du grillat klart? Njut då av dina goda, grillade ingredienser, med en härlig krokant utsida och en överraskande mör kärna!

Glöm inte (efter du njutit av maten) att rengöra gallret ordentligt, så att det är redo att användas direkt nästa gång. Läs mer på sidan Rengöring.

topimage-grid-scrubber-800x800

Vill du prova andra tillagningstekniker? Läs mer på sidan Indirekt värme, Rökning eller Bakning.

Säkerhetstips

Ett Big Green Egg är otroligt säkert att använda, om EGGet används vad det är avsett för och vissa riktlinjer följs. Var dock alltid försiktig när du arbetar med eld och värme, och därmed även med ett Big Green Egg! Följ nedanstående säkerhetstips när du använder ditt EGG, och var försiktig när du tänder och arbetar med (glödande) grillkol samt heta arbetsytor och material. Så kan du utan bekymmer njuta av användningen och smaken från rätter som tillagats på Big Green Egg!

Tänd inte EGGet inomhus eller i en miljö som saknar tillräcklig ventilation. Yrkeskockar använder ibland EGGet i sina kök, men detta är då i enlighet med byggföreskrifterna och i kombination med fackmässig ventilation samt i närvaro av ett släcksystem.

Det är inte överallt du får laga mat på öppen eld. Följ lokala (eller andra tillfälliga) föreskrifter på campingplatsen eller under en picknick. Det är möjligt att matlagning på öppen eld är tillåten, men vissa riktlinjer måste följas, till exempel avståndet mellan kokredskapet och vissa föremål.

Premium Organic Lump Charcoal från Big Green Egg antänds snabbt när den tänds med naturliga tändblock eller en elektrisk tändare. Använd inte briketter, tändvätska eller andra brandfarliga vätskor. Då kan garantin förfalla och det kan framför allt ha en (negativ) effekt på smaken på produkterna som ska tillagas.

Genom att hålla nätet stängt förhindrar du att eventuella gnistor och (den relativt lilla) risken att brinnande grillkol faller ur EGGet. Nätet behöver du endast öppna när du avlägsnar den kalla askan.

Eldstadsboxens keramik förblir het länge eftersom den har absorberat värmen. Vänta med att avlägsna eller flytta eldstadsboxen och/eller grillkolen i eldstadsboxen tills du är säker på att grillkolen och eldstadsboxen har kallnat helt.

Utan gjutjärnsmetalltoppen kommer snabbt en mycket hög temperatur att uppstå i EGGet utan att du kan reglera den.

Skorstenen ska inte användas som fönster. Titta aldrig ned i den när EGGet används för att se om grillkolen brinner. Den heta luften som kommer ur skorstenen kan orsaka skada.

Ett Big Green Egg blir visserligen mindre varmt på utsidan än till exempel en stålgrill, men känns ändå het när den används eller ännu inte svalnat. Håll alltid barn, husdjur och brännbara material borta från EGGet.

Gallren i EGGet (Stainless Steel Grid eller Cast Iron Grid) blir heta vid användning med EGGet. Använd därför till exempel de speciellt utvecklade Grid Gripper eller Cast Iron Grid Lifter för att greppa och lyfta heta galler.

Låt aldrig locket på ett tänt EGG vara öppet utan tillsyn. Var uppmärksam på torra blad, trägolv och andra brännbara material som kan finnas i EGGets närhet när det används. Dessa kan utgöra en brandfara om de kommer i kontakt med gnistor eller het grillkol. Var även uppmärksam på din omgivning när EGGet används. Eld kan medföra fara för personer, djur, tillhörigheter och naturen.

När grillkolen i EGGet väl brinner, måste locket alltid försiktigt öppnas (ett par gånger) ungefär 5 cm innan det öppnas helt. På så sätt kan luft långsamt strömma in i EGGet så att ett baksug (backdraft) förhindras. Var extra försiktig när du öppnar ett hett EGG med en stängd metalltopp och stängt luftspjäll, då plötslig luftinströmning kan leda till farliga, höga lågor. Om detta mot förmodan ändå händer? Stäng då locket direkt för att släcka dessa lågor. Öppna locket igen ett antal gånger försiktigt ett par centimeter innan du öppnar locket helt. Vi rekommenderar att du alltid använder värmebeständiga handskar och ser till att du skyddar dig.

Genom att stänga luftspjället och täcka över skorstenen med den keramiska toppen släcks grillkolen efter ca 20 minuter. Du behöver alltså aldrig använda vatten eller andra släckmedel.

Big Green Egg har ägnat största möjliga omsorg på säkerheten vid användning av grillen. Det är användarens ansvar att ta hänsyn till sin egen och omgivningens säkerhet och alltid vara försiktig och aktsam vid användningen av EGGet och tillhörande artiklar.